Dokument archiwalny
STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA NA 2009 ROK PRZYZNANE

Stypendia w dyscyplinach olimpijskich zostały przyznane na okres jednego roku i wypłacane będą w II ratach: w lutym oraz w czerwcu br. Stypendia w dyscyplinach nieolimpijskich zostały przyznane na okres 6 miesięcy i zostaną wypłacone w lutym br.

 

Istnieje możliwość zwolnienia przyznanego stypendium sportowego z podatku dochodowego w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • w 2009 roku stypendysta nie uzyska (poza otrzymanym stypendium sportowym) innych dochodów podlegających opodatkowaniu / z wyłączeniem renty rodzinnej/,
  • stypendysta złoży do dnia 13 lutego br. w Urzędzie Miasta Krakowa wypełnioną deklarację PIT-2C.

Szczegółowe informacje oraz składanie deklaracji PIT-2C w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pokój 505, tel. (12) 616-94-07

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyznania stypendiów oraz lista stypendystów - zobacz tutaj

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ KOŚCIELNIAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-02
Data publikacji:
2009-02-02
Data aktualizacji:
2009-02-02