Dokument archiwalny
Konkurs ofert - dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Ogłoszenie

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków do składania ofert na:

Najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Jana Kantego Przyzby Nr 1, 3 5 i 7 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie konkursu ofert na podstawie Zarządzenia  Nr 1285/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania dobrowolnych zamian lokali komunalnych na lokale w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych domach nabywanych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm).

1. Do wynajęcia w drodze konkursu ofert przeznaczone są następujące rodzaje lokali
mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Kantego Przyzby Nr 1, 3, 5 i 7:
mieszkania dwupokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej ok. 42-46 m2,
mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej ok. 54-55 m2,
mieszkania trzypokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej ok. 61 m2.
mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej ok. 62 m2.

2. Oferenci mogą składać oferty na wynajem lokalu mieszkalnego, w którym powierzchnia nie przekracza zwiększonej o 50 % normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, tj.:

dla 1 osoby – max. 52,50 m2
dla 2 osób - max. 60 m2

 

3. Druk oferty wraz z Regulaminem konkursu ofert (zawierającym między innymi warunki przystąpienia do konkursu, wykaz dokumentów, które winny być dołączone do oferty, sposób wyboru ofert i zawierania umów najmu) oraz przykładowe schematy lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 A w Krakowie oraz Zarządzie Budynków Komunalnych na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

4. Zadeklarowana wyjściowa stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu musi być wyższa niż 7,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert – zamiana lokali” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 A lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 30 września  2008 r. do godz.: 15.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.


6. Lokale wynajęte w drodze dobrowolnych zamian lokali komunalnych na lokale w nowo wybudowanych budynkach nabywanych przez Gminę Miejską Kraków nie podlegają sprzedaży.

 

Informacja:  Wydział Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17a  tel. 0-12 616 8224, 0-12 616 8257 

Załączniki:
Przykładowe schematy lokali ul. Jana Kantego Przyzby 1
Przykładowe schematy lokali ul. Jana Kantego Przyzby 3, 5, 7
Regulamin
Przykładowe schematy lokali ul. Jana Kantego Przyzby nr 1
Przykładowe schemty lokali ul. Jana Kantego Przyzby nr 3,5,7
Regulamin
Oferta - druk
Wymagane oświadczenia
Mapa
miniatura_627
Przykładowe schematy lokali ul. Jana Kantego Przyzby nr 1
Przykładowe schematy lokali ul. Jana Kantego Przyzby nr 3,5,7
Regulamin konkursu
Oferta - druk
Wymagane oświadczenia
Kalkulator
Mapa
miniatura_635
zdjęcia budynku ul. Jana Kantego Przyzby nr 1
Zdjęcia budynków ul. Jana Kantego Przyzby nr 3,5,7
Przykładowe zdjęcia lokali i części wspólnych
Regulamin
Oferta
Wymagane oświadczenia
Zdjęcia budynków
Przykładowe schematy lokali ul. J. K. Przyzby 1
Przykładowe schematy lokali ul. J. K.Przyzby 3,5,7
Mapa
miniatura_658
Plan osiedla
miniatura_660
Kalkulator
Zdjęcia lokali i części wspólnych

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-07-16
Data publikacji:
2008-07-16
Data aktualizacji:
2008-09-08