Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JERZY GĄSIOROWSKI
Data wytworzenia:
2020-05-13
Data publikacji:
2020-05-13
Data aktualizacji:
2020-05-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-05-13 09:39:23
JERZY GĄSIOROWSKI
 Publikacja