Dokument archiwalny
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ALKOHOL – ZEZWOLENIA, OBLICZ SAM

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604. Można je też pobrać ze strony internetowej www.bip.krakow.pl (załącznik do procedury SA-7):

 

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP:

 

90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Krakowa.

Sprawę złożenia oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

 

 Zachęcamy Przedsiębiorców do skorzystania z kalkulatora do obliczeń opłaty za korzystanie z zezwoleń.


W dniach 29-31 stycznia br. będziemy przyjmować w godzinach 7.40 – 18.00 (kasa czynna do godz. 17.45).

 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190,9122.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-01-03
Data publikacji:
2019-01-03
Data aktualizacji:
2019-01-03