Karta usługi SA-7 Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie