Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 września do 8 października 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-10
Data aktualizacji:
2018-09-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-10-10 00:00:03
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2018-09-10 11:07:46
TOMASZ GDULA
 Publikacja