Wydział Kształtowania Środowiska
Symbol: WS
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8893
Faks: 12-616-8891
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Małgorzata Mrugała
Zastępca Dyrektora Wydziału: Ewa Olszowska-Dej
Telefon:12-616-8892
Faks:12-616-8891

Zakres działania:


Sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód,  zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii.


Zarządzenie Nr 2995/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2018 roku roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska


Uwagi:

 

W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko: GEOLOGA POWIATOWEGO - Krystyna Śmiłek , tel. nr 12 616 88 95

 

PROWADZENIE POWIATOWEGO ARCHIWUM GEOLOGICZNEGO.

Powiatowe Archiwum Geologiczne prowadzone przez Geologa Powiatowego znajduje się w budynku UMK na os. Zgody 2, pok.509; numer telefonu: 12 616 7842 

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Halina Bańkowska, kierownik, Referat Planowania i Realizacji Budżetu, pok.403

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


 Struktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej - WS-01
      Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03
Referat Planowania i Realizacji Budżetu - WS-02
Referat Ocen Środowiskowych - WS-04
Referat Ochrony Zieleni - WS-05
Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii - WS-06
Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - WS-07
Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi - WS-08
Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni - WS-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska (56)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-08-01 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-31 12:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-25 15:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-15 10:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-10 11:47:45
JOLANTA ZAJĄC
 Edycja
2019-07-04 10:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-12 08:15:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-03 07:01:23
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-24 14:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-22 10:18:15
LUCYNA CZYŻ
 Edycja