Wydział Kształtowania Środowiska
Symbol: WS
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8893
Faks: 12-616-8891
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Małgorzata Mrugała
Zastępca Dyrektora Wydziału: Ewa Olszowska-Dej
Telefon:12-616-8892
Faks:12-616-8891

Zakres działania:


Sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód,  zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii.


Zarządzenie Nr 2995/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2018 roku roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska


Uwagi:

 

W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko: GEOLOGA POWIATOWEGO - Krystyna Śmiłek , tel. nr 12 616 88 95

 

PROWADZENIE POWIATOWEGO ARCHIWUM GEOLOGICZNEGO.

Powiatowe Archiwum Geologiczne prowadzone przez Geologa Powiatowego znajduje się w budynku UMK na os. Zgody 2, pok.509; numer telefonu: 12 616 7842 

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

 

W związku z istniejąca sytuacja epidemiczną od 11 maja br. Wydział Kształtowania Środowiska realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach 8:00 do 15:00 jedynie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym Państwa sprawę.

W sprawach ogólnych dotyczących pracy Wydziału kontakt odbywa się telefonicznie pod numerami zamieszczonymi
tutaj.  

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Halina Bańkowska, kierownik, Referat Planowania i Realizacji Budżetu, pok.403

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


 Struktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej - WS-01
      Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03
Referat Planowania i Realizacji Budżetu - WS-02
Referat Ocen Środowiskowych - WS-04
Referat Ochrony Zieleni - WS-05
Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii - WS-06
Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - WS-07
Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi - WS-08
Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni - WS-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska (54)


Wstecz