Wydział Geodezji
Symbol: GD
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9623, 12-616-9587
Faks: 12-616-9624
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Maria Kolińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dorota Michalik
Telefon:12-616-9652
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Karpierz
Telefon:12-616-9625

Zakres działania:

 


Sprawy regulacji stanów prawnych gruntów, podziału nieruchomości oraz prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Zarządzenie Nr 1923/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.


Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.


Zarządzenie Nr 986/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa.


Uwagi:

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 - 15.00
  

 

Referat Udostępniania Danych z Baz PZGiK - wejście od ul. Grunwaldzkiej

  • wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej - pok. 9, 10
  • istnieje możliwość składania wniosków przez Internet

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - wejście od ul. Zaleskiego


    Obsługa osób niesłyszących:  

 

Karolina Winnicka, Kierownik Referatu Renty Planistycznej - pok. 109

 

 

OBSŁUGA GEODETÓW UPRAWNIONYCH I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

 Obsługa geodetów przez Internet -  Centrum Obsługi Geodety

 

  • rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - pok. 101, 103, 104 
  • udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego na wniosek i do zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego - pok. 101, 103, 104 
  • rejestracja operatów geodezyjnych i kartograficznych - pok. 103
  • udostępnianie kopii materiałów archiwalnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego - pok. 15 oraz pomieszczenia archiwalne 08 i 016.
     

Obsługa rzeczoznawców majątkowych 

  • wydawanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pok. 7, 8 - wejście od ul. Grunwaldzkiej

 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ WYDZIAŁ GEODEZJIStruktura wydziału:
Referat Koordynacyjno-Organizacyjny - GD-01
Referat Kancelaryjny - GD-02
Referat Ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - GD-03
Oddział Komunalizacji - GD-04
      Referat Regulacji Nieruchomości Skarbu Państwa na Rzecz Gminy - GD-04-1
      Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej - GD-04-2
      Stanowisko Ds. Regulacji Dróg Publicznych - GD-04-3
Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości - GD-05
Referat Decyzji Aktualizacyjnych Egib - GD-06
Referat Renty Planistycznej - GD-07
Referat Emuia i Nazewnictwa Ulic - GD-08
Referat Analiz Danych Pzgik - GD-09
Referat Udostępniania Danych z Baz Pzgik - GD-10
Referat Archiwum Pzgik - GD-11
Referat Digitalizacji Materiałów Pzgik - GD-12
Referat Obsługi Zasobu i Koordynacji Aplikacji i Baz Pzgik - GD-13
Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy Egib oraz Rcn - GD-14
Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy Egib - GD-15
Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz Pzgik - GD-16
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - GD-17
Stanowisko Ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolnej - GD-18


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Geodezji (23)


Wstecz