Opłaty

 

Opłaty pobierane przez Wydział Podatków i Opłat

 

Opłaty pobierane przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Opłaty pobierane przez Wydział Spraw Administracyjnych

Opłaty pobierane przez Wydział Skarbu Miasta

Opłaty pobierane przez Wydział Architektury i Urbanistyki


Opłaty pobierane przez Wydział Geodezji


Opłaty pobieranie przez Biuro Planowania Przestrzennego

Opłaty pobierane przez Wydział Kształtowania Środowiska

Opłaty pobierane przez Wydział Sportu


Opłaty pobierane przez Krakowskie Centrum Świadczeń

 


Opłata pobierana przez Wydział Mieszkalnictwa

 

 

Opłaty pobierane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zobacz też informacje w dziale : Podatki

 

 

 

Opłaty pobierane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego