Opłata skarbowa


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu.

Na podstawie Uchwały nr CI/2610/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 roku na inkasenta wyznacza się Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20.

 

 

Wysokość opłaty za poszczególne czynności podana jest w odpowiednich procedurach.

 

Procedura zwrotu opłaty skarbowej - PD-10

 

Tabela do wypełnienia przez jednostki realizujące sprawy objęte opłatą skarbową