Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Od 1 stycznia 2018 r. przyjmowaniem deklaracji i określaniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Nowohuckiej 1. Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy na stronie opłaty.

 

Zmiany w deklaracjach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r. Dodatkowe informacje oraz wzory deklaracji obowiązujących od 1 kwietnia 2019 r.

 

Deklaracje można wypełniać i składać elektronicznie pod dotychczasowym adresem https://deklaracje.mpo.krakow.pl/

W dalszym ciągu funkcjonuje Internetowe Biuro Obsługi Płatnika (IBOP) pod dotychczasowym adresem https://ibop.mpo.krakow.pl/

 

Przyjmowaniem wpłat i księgowaniem w dalszym ciągu zajmuje się Wydział Podatków i Opłat.

 

Procedura PD-17 Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi