Wydział Architektury i Urbanistyki
Symbol: AU
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8034, 12-616-8035
Faks: 12-616-8036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Dorota Zaucha-Rybka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Bik-Multanowski
Telefon:12-616-8033
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Bartnik

Zakres działania:


sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

Zarządzenie NR 808/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.04.2019 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki


 


Uwagi:

Szanowni Państwo,  

Od dnia 01.10.2019 r., Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zmienia lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie. Od dnia 01.10.2019 r., przyjmowanie pism będzie odbywać się na Stanowiskach Obsługi Klienta przy ul. Mogilskiej 41 oraz na pozostałych stanowiskach informacyjno-podawczych obsługujących Wydział Architektury i Urbanistyki, za wyjątkiem dotychczasowej lokalizacji Wydziału w Rynku Podgórskim 1.

     Obsługa osób niesłyszących:  Leszek Suchoń, Inspektor, (AU-01-6) pok. nr 3

 

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania i załatwiania spraw w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMKStruktura wydziału:
Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1
Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2
Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód - AU-01-5
Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6
Referat Postepowań Nieprocesowych - AU-01-7
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Krowodrza - AU-02-1
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Śródmieście - AU-02-2
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Nowa Huta - AU-02-3
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Wschód - AU-02-4
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Zachód - AU-02-5
Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - AU-02-6
Referat Prawny - AU-03
Referat Organizacyjny - AU-04
Referat Kancelaryjny - AU-05
Stanowisko Głównego Architekta Miasta - AU-06
Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej - AU-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki (20)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-10 09:45:05
JOANNA CZARNIK
 Edycja
2019-10-09 09:49:42
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-10-07 11:15:05
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-10-04 08:38:20
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-10-03 14:15:05
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-10-02 14:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-02 08:15:05
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-10-01 07:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-17 07:34:48
JOANNA CZARNIK
 Edycja
2019-09-11 10:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja