Wydział Architektury i Urbanistyki
Symbol: AU
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8034, 12-616-8035
Faks: 12-616-8036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Dorota Zaucha-Rybka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Bik-Multanowski
Telefon:12-616-8033
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Bartnik

Zakres działania:

sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

Zarządzenie NR 3380/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.12.2019 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki


Uwagi:

     Obsługa osób niesłyszących:  Leszek Suchoń, Inspektor, (AU-01-6) pok. nr 3

 

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania i załatwiania spraw w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMKStruktura wydziału:
Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1
Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2
Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód - AU-01-5
Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6
Referat Postepowań Nieprocesowych - AU-01-7
Referat Prawny - AU-03
Referat Organizacyjny - AU-04
Referat Kancelaryjny - AU-05
Stanowisko Głównego Architekta Miasta - AU-06
Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej - AU-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki (20)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-12-12 10:31:16
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-12-06 10:15:05
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-12-03 09:19:08
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-11-06 12:15:06
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-11-06 08:08:15
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-11-05 08:28:05
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2019-11-01 07:00:25
JOANNA CZARNIK
 Edycja
2019-10-31 12:30:05
JOANNA CZARNIK
 Edycja
2019-10-25 07:00:06
JOANNA CZARNIK
 Edycja
2019-10-22 08:15:05
JOANNA CZARNIK
 Edycja