Wydział Architektury i Urbanistyki
Symbol: AU
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8034, 12-616-8035
Faks: 12-616-8036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Dorota Zaucha-Rybka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Adam Bik-Multanowski
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Bartnik

Zakres działania:

sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

Zarządzenie NR 3380/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.12.2019 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki

WAŻNE INFORMACJE DOTYZĄCE FUNKCJONOWNIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMKKOMUNIKAT DYREKTORA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI URZĘDU MIASTA KRAKOWA


KOMUNIKAT ws. zawieszenie działalności Punktów Obsługi Mieszkańców oraz zmiana godzin obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa


 


Uwagi:

  Obsługa osób niesłyszącychStruktura wydziału:
Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1
Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2
Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4
Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód - AU-01-5
Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta - AU-01-6
Referat Postepowań Nieprocesowych - AU-01-7
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Północ- Zachód - AU-02-1
Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Mieszkaniowych - AU-02-2
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Północ - Wschód - AU-02-3
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Południe - Wschód - AU-02-4
Referat Ustalania Warunków Zabudowy Południe - Zachód - AU-02-5
Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - AU-02-6
Referat Prawny - AU-03
Referat Organizacyjny - AU-04
Referat Kancelaryjny - AU-05
Stanowisko Głównego Architekta Miasta - AU-06
Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej - AU-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki (20)


Wstecz