Ogłoszenia Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa

 
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie


Komunalizacja nieruchomości

 

Miejski System Informacji Przestrzennej w Krakowie

Czynności związane z ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych podejmowanych zgodnie z §37-39 oraz §45 ust. 3 i §47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.)

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-11-13
Data publikacji:
2012-11-13
Data aktualizacji:
2018-04-24