Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Mapa zasadniczna_Geodezja w BIP MK

Mapa zasadniczna_Geodezja kanał rss

Metka i dziennik zmian2013-01-21 Zmiana granic miasta Krakowa 2013-01-01

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31 lipca 2012 r. poz. 837), z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie uległ m.in. przebieg granic Miasta Krakowa (§1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Metka i dziennik zmian2012-11-13 wartości atrybutów punktów granicznych

Lista wartości atrybutów punktów wymaganych w wykazach współrzędnych punktów granicznych