Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obsługa Geodetów w BIP MK

Obsługa Geodetów kanał rss

Metka i dziennik zmian2012-11-13 wartości atrybutów punktów granicznych

Lista wartości atrybutów punktów wymaganych w wykazach współrzędnych punktów granicznych