1. KOMUNIKATY

 

2. OTWARTE KONKURSY OFERT NA PROWADZENIE ŻŁOBKÓW

 

3. ŻŁOBKI GMINNE -INFORMACJE

 

4. ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE INNE NIŻ GMINNE - INFORMACJE

 

5. DZIENNI OPIEKUNOWIE – INFORMACJE

 

6. ZASADY FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWYWANIE PRZEZ GMINĘ MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

7. REJESTR I MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

8. WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

9. PODMIOTY PROWADZĄCE SZKOLENIA NA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH I DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

 

 

 

 

 

 

„Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zaraz wracam"  - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - program zakończony.

 www.efs.gov.pl

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2011-09-20
Data publikacji:
2011-09-20
Data aktualizacji:
2019-08-07