Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Zakres programów szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna dostępne stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

 

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotów uprawnionych dostępna jest na stronie internetowej MRPIPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/lista-programow-szkolen-zatwierdzonych-przez-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-do-ustawy-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

W Krakowie wpisane na listę są następujące podmioty:

 

1) aDRem Centrum Inicjatyw Małgorzata Grodny, ul. I. Gardowskiego 30/2, 30-864 Kraków;

2) KAPP s.c. Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków;

3) Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków;

4) Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków;

5) Zespół Jednosek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków;

6) Fundacja Zdrowia Publicznego ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków.

 

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-94-87.