Dokument archiwalny

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

 

Program Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Jednostka realizująca Wydział Organizacji i Nadzoru

Okres realizacji od 6.10.2010 do 21.12.2015 (realizacja kontunuowana)

                           

Opis
System Elektronicznych Usług Publicznych jest rozwiązaniem umożliwiającym realizację spraw przy użyciu Internetu  każdemu mieszkańcowi, a także pracownikom Urzędu Miasta Krakowa i trzech wybranych Miejskich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków: Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Cmentarzy Komunalnych i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

 

Głównym produktem, rozumianym jako bezpośredni efekt realizacji projektu, jest 91 usług publicznych uruchomionych on-line (w tym 79 usług publicznych realizowanych przez UMK oraz 12 usług publicznych realizowanych przez MJO)

Wykaz usług publicznych wybranych do realizacji projektu SEUP


Dodatkowo, projektem objętych jest 8 procedur wewnętrznych UMK

Wykaz procedur wewnętrznych wybranych do realizacji projektu SEUP


Efektem realizacji projektu stanie się wdrożenie w Urzędzie Miasta Krakowa elektronicznego obiegu dokumentów, który usprawni działania oraz ułatwi przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za realizację usług publicznych oraz procedur wewnętrznych.

 

Projekt jest realizacją strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku i wdrażanymi w związku z tym zmianami wielu ustaw, m.in. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kodeksu postępowania administracyjnego, o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw szczególnych.
Elektroniczne formularze, które opracowane zostaną w ramach projektu, zarejestrowane zostaną w Centralnym Repozytorium Dokumentów na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), administrowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W związku z tym podlegały będą publicznemu wykorzystaniu.

 

System SEUP uruchamiany jest stopniowo i na bieżąco integrowany z Systemem Informatycznym UMK.

Docelowo, do 2020 r., planuje się, iż projekt obejmie wszystkie usługi publiczne Gminy Miejskiej Kraków.

 

Produkty projektu

Finansowanie projektu

Cele projektu

Odbiorcy projektu

Promocja projektu

Kalendarium/aktualności

 

Kierownik projektu: Halina Cepura
tel. 12 616 19 09, 519 323 655

e-mail: Halina.Cepura@um.krakow.pl

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-11 10:22:25
KARIN STANEK
 Przeniesiono do archiwum
2018-07-31 08:19:01
KARIN STANEK
 Edycja
2018-03-26 11:13:30
ADAM MICHALUK
 Edycja
2017-04-28 12:18:31
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2017-04-28 11:43:58
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2015-12-02 14:00:42
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2015-10-23 13:13:32
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2015-07-28 14:23:02
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2015-05-08 08:36:23
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja
2015-05-07 15:02:32
MAŁGORZATA BĄBA
 Edycja