Finansowanie projektu Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP)


Lata 2010-2015:

 

Całkowita wartość projektu:       6 565 999,82 zł

Kwota dofinansowania z MRPO: 4 276 372,36 zł (75% kosztów kwalifikowanych projektu)

Wkład własny GMK:                     1 425 457,46 zł (25% kosztów kwalifikowanych projektu) + koszty niekwalifikowane: 864 170,00 zł
                                                      Razem wkład własny: 2 289 627,46 zł

 

Od 2016 r. projekt SEUP realizowany jest z wykorzystaniem środków własnych. W 2016 r. wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wyniosły 447 000,00 zł.