Cele projektu Systemu Elektronicznych Usług PublicznychCelem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych. Cel ten jest zgodny z celem głównym Działania 1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na poziomie oddziaływania projekt umożliwi:

  • po stronie zewnętrznej: wzrost wśród odbiorców zewnętrznych projektu świadomości możliwości i korzyści stwarzanych przez technologie ICT - co zachęci do wykorzystywania tych technologii, przyczyniając się do pobudzenia rozwoju usług ICT w regionie,
  • po stronie wewnętrznej: wzrost wśród pracowników UMK i MJO Gminy Miejskiej Kraków świadomości możliwości i korzyści wykorzystania technologii ICT - co ułatwi i usprawni funkcjonowanie wewnątrz organizacji (pomiędzy Wydziałami UMK i MJO - klienci wewnętrzni), jak również komunikację z klientami zewnętrznymi.


Celem głównym/bezpośrednim projektu jest optymalizacja świadczenia wybranych usług publicznych drogą elektroniczną przez UMK i trzy wybrane Miejskie Jednostki Organizacyjne: Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych i Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.


Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele cząstkowe:
1) Poprawa jakości i efektywności obsługi mieszkańców drogą elektroniczną i załatwiania spraw on-line
2) Poprawa efektywności procedur zewnętrznych realizowanych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków
3) Poprawa efektywności realizowanych procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Krakowa
4) Poprawa jakości i efektywności załatwiania spraw pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków

Cele te są zbieżne z celami szczegółowymi Działania 1.2 MRPO, w szczególności:

  • z rozwojem usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli,
  • z wykorzystaniem ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej.