Odbiorcy projektu Systemu Elektronicznych Usług Publicznych

 

 

Odbiorców systemu SEUP można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • odbiorców wewnętrznych,
  • odbiorców zewnętrznych.


Grupę odbiorców wewnętrznych stanowić będą użytkownicy posiadający dostęp do SEUP - tj. pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz trzech Miejskich Jednostek Organizacyjnych: Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Cmentarzy Komunalnych i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Grupa odbiorców zewnętrznych natomiast jest znacznie szersza i obejmuje wszystkie podmioty związane interesem ekonomicznym oraz społecznym z bezpośrednim oraz pośrednim obszarem oddziaływania UMK i MJO. Do odbiorców zewnętrznych w szczególności zaliczyć należy:

  • mieszkańców,
  • podmioty gospodarcze,
  • uczelnie,
  • placówki oświatowo-wychowawcze,
  • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.