1. Jednostka udzielająca pomocy:
    Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Postępowań Administracyjnych (KM- 08)

 

2. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:
    Art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 

3. Forma pomocy:
    Umorzenie należnej opłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kraków naliczonej w związku z wnioskiem strony w sprawie wyrejestrowania trwale i zupełnie utraconego samochodu.

 

4. Procedura udzielenia pomocy:
   - złożenie wniosku
   - prowadzenie postępowania w sprawie
   - wydanie decyzji

 

 

      ZESTAWIENIE  UMORZEŃ - art.37 ust.1.1 Ustawy o finansach publicznych