Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w III i IV kwartale 2016 r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2016 r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016 r.

  

Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015r.

Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2015r.

Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2015r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2015 r.

 

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2014r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2014r.

Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2014r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2014 r.

 

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2013r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w II i III kwartale 2013r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013r.

 

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2012r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2012r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2012r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I kwartał 2012r.

 

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w II półrocze 2011r.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w I półrocze 2011r.