Wersja dokumentu z dnia 2013-09-03 14:07:54

Kontakt

 

Urząd Miasta Krakowa korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP Urzędu Miasta Krakowa na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miasta Krakowa wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/UMKr/ServoPD – adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

/UMKr/ServoBP – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie w zakresie w którym, zgodnie z przepisami szczególnymi, pisma nie wymagają podpisu. Pisma obsługiwane w takim trybie zostały wskazane za pomocą ikony 
na stronach BIP MK. Uwaga! wysłanie pisma nie wymaga podpisu elektronicznego ale podpis elektroniczny wymagany jest, aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-01 11:21:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-18 13:54:50
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-30 14:20:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-30 14:16:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-30 13:20:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-09 15:21:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-06 12:37:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-17 07:20:49
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-17 07:19:52
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-20 09:11:10
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 09:27:42
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-20 15:32:35
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 16:00:09
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 15:40:47
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 10:54:41
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 10:53:26
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-15 10:19:36
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-15 10:18:26
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-09 09:30:42
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 11:25:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-14 10:16:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-14 10:03:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-03-10 10:10:54
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-03-10 10:08:23
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-03-10 09:59:24
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-02-04 13:25:01
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 07:52:43
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-16 09:25:19
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-16 09:24:06
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-27 14:17:08
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-27 12:42:49
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-02-25 14:44:24
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-02-25 14:35:49
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-11-25 09:06:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-10-15 13:06:24
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-03 14:07:54
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 13:06:02
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 11:29:11
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 11:23:29
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 11:05:42
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-12 09:39:12
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-03 14:45:26
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-11 11:02:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-16 11:03:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-23 09:50:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-04 15:00:08
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-10-05 15:20:54
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 14:44:26
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 14:43:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-04-16 09:33:21
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-04-07 15:15:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-04-07 15:14:30
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-23 14:55:53
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-23 14:55:18
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-23 14:29:55
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-23 14:26:44
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-18 08:31:01
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-13 14:15:04
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-13 11:29:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-13 11:29:38
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja