Zmiana Studium w rejonie Sanktuarium BM w Łagiewnikach Logo
 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU odbyło się w dniach od 14 września do 26 października 2009 r.:


Odnośnik do strony bipProjekt zmiany Studium

Odnośnik do strony bipPrognoza oddziaływania na środowisko

Odnośnik do strony bipTreść ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu


 


Dokumenty powiązane:


  1. Opinia Nr 203/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2010 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.


  2. Zarządzenie Nr 123/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.


  3. Rozpatrzenie uwag do sporządzanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Zarządzenie Nr 2979/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r.


  4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 26 października 2009 r.


  5. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Zarządzenie Nr 552/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2008 r.


  6. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Termin składania wniosków do zmiany Studium w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach upłynął z dniem 5 grudnia 2007 r.


  7. Uchwała Nr XXIII/280/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał.

powrót do stronyPowrót do poprzedniej strony