Metadane zbioru danych: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – informacje o planach i przeznaczeniach terenu


Nazwa:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – informacje o planach i przeznaczeniach terenu

 

Opis:

informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o przeznaczeniu terenu wg MPZP

 

Podmiot odpowiedzialny za usługę/zbiór:

Urząd Miasta Krakowa

 

Publikujący:

Wydział Geodezji

 

Dostępne standardy usługi (nazwa rodzajowa usługi):

wms

 

Dostępne formaty:

formaty wyjściowe wms :bpm, jpeg, tiff, png, png8, png24, png32, gif, svg+xml

 

Słowa kluczowe:

MSIP, MPZP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o planach, przeznaczenie terenu, planowanie przestrzenne, plany sporządzane, plany obowiązujące, usługa WMS

 

Adres zbioru/API:

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BP_MPZP/MapServer/WMSServer

 

Data aktualizacji (dla danych aktualizowanych automatycznie - częstotliwość aktualizacji):

aktualizacja codzienna, automatycznie na podstawie danych obiektowych z bazy HD MSIP

 

Dokumentacja API:

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/BP_MPZP/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne warunki