Ponowne  wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady.

Dane geoprzestrzenne pochodzące ze zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej UMK udostępnia się na podstawie:

  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j  ze. zm.)
  • ustawy z dnia 4 marca 2010 r. Infrastruktura informacji przestrzennej (Dz.U.2017.1382 t.j. ze zm.)
  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. ze zm.)

Korzystanie z portalu MSIP – http://msip.um.krakow.pl na którym prezentowane są dane dotyczące Miasta Krakowa  wymaga zaakceptowania warunków regulaminu.

Korzystanie z portalu MIIP – http://miip.geomalopolska.pl   na którym prezentowane są dane dotyczące Miasta Krakowa  wymaga zaakceptowania warunków regulaminu.

Prezentowane w portalu MSIP Obserwatorium - http://msip.um.krakow.pl mapy i serwisy mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Mapy, serwisy ani żadna część portalu bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Publicznie udostępniane do przeglądania usługi danych przestrzennych (WMS) dla rejestrów PZGiK w Krakowie mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Udostępnione usługi WMS zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2017.1382 t.j. ze zm.) służą do przeglądania i wyszukiwania, usługi te bez pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

 

W innych przypadkach nieuregulowanych w/w przepisami obowiązują ogólne zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego.