BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa


 

 


ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
fax: 12 616-7417
email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

http://www.zdmk.krakow.pl


Od 1 września br. (wtorek) zmiana godzin funkcjonowania Biura SPP

 

Od wtorku (1 września) Biuro Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne: poniedziałek – wtorek: od 10:00 do 18:00, środa – piątek: od 8:00 do 16:00. Infolinia Obszaru Strefy Płatnego Parkowania będzie funkcjonowała bez zmian, a zatem od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

 ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA NR 106/2020 Z DNIA 11 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD POMIARU TEMPERATURY CIAŁA KLIENTÓW ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA


W związku z odnotowaniem skokowego wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Krakowie, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczania transmisji wirusa, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Krakowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, podjęto decyzję o wprowadzeniu pomiaru temperatury ciała Klientów chcących wejść na teren budynków ZDMK.


Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ
Funkcjonowanie jednostki od 1 lipca 2020 r.

 

W siedzibie głównej – ul. Centralna 53 – Dziennik Podawczy (budynek A) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30. Przerwa techniczna od 11:00 do 11:15. Mieszkańcy mogą złożyć pismo osobiście na dzienniku lub spotkać się z pracownikiem (np. w celu omówienia projektu) po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym, ustaleniu terminu. Przed budynkiem A nadal pozostają specjalne skrzynki w których można pozostawić korespondencję oraz oferty przetargowe. Od 16 lipca br. - KASA (budynek B) jest czynna w godzinach: 9:00 - 14:30 (od poniedziałku do piątku). 

 

Oddział I – os. Złotej Jesieni 14 – cały czas jest możliwość pozostawienia korespondencji w specjalnie przygotowanym pojemniku w pobliżu wejścia do budynku. Dziennik Podawczy pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi. Od 1 czerwca jest możliwość spotkania z pracownikiem – po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, ustaleniu terminu. Spotkania umawiane są od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:30 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30.

 

Oddział II – ul. W. Reymonta 20 – Od 1 czerwca biuro Strefy Płatnego Parkowania jest czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00-18:00 (obsługa klienta), natomiast infolinia w godz. 8:00-16:00. Przerwa techniczna 13:00-13:15. Przed wejściem znajduje się pojemnik przeznaczony na korespondencję z urzędem. Od 1 września br. obowiązują nowe godziny funkcjonowania Biura SPP.

 

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w urzędzie. Prosimy o stosowanie się do wszelkich wymogów sanitarnych oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Jednocześnie, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet. Wnioski i dokumenty można składać elektronicznie: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub strefa@zdmk.krakow.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę można załatwić przez ePUAP, a także telefoniczne – 12 616 70 00 lub 12 616 75 55 lub 12 616 71 77.

 


W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

 


Uchwała nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.