BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Kontrole

Kontrole 2018

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.01.2018

Protokół kontroli sanitarnej Małopolskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.01.201

 

Kontrole 2017

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 30.01.2017

Protokół kontroli sprawdzającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej UMK z dnia 10.02.2017

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2017

Protokół kontroli sprawdzającej Referat Kontroli Wewnętrznej UMK z dnia 30.11.2017

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 29.12.2017

Kontrole 2016

Protokół z kontroli Sanitarnej z dnia 14.08.2014 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół kontroli z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej UMK z dnia 09.08.2016 roku +zalecenia pokontrolne

Protokół z kontroli MOPS z dnia 30.07.2014 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli MOPS z dnia 30.01.2014 Os. Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego - MOPS - z dnia 25.07.2016

Protokół z kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 21.07.2016

Protokół z kontroli MOPS z dnia 10.12.2013 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli sanitarnej z dnia 16.04.2013 Os.Szkolne27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli Sanepidu z dnia 16.04.2013 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli interwencyjnej Sanepidu z dnia 07.03.2013 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli bieżącej Sanepidu z dnia 07.03.2013 Os.Szkolne 27, 31-977 Kraków

Protokół z kontroli Sanepidu z dnia 28.02.2013 Os.Szkolne 27 31-977 Kraków