BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Chocimskiej 21 dz. nr 425/5 obr. 4 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

„Budowa budynku biurowo - usługowego oraz parkingu naziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr: 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/10, 719/11 obręb 0002 jed. ew. Zabierzów oraz 208/45 obręb 53 Kraków - Krowodrza"

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym poza budynkami, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i zjazdami do garaży podziemnych oraz urządzeniami towarzyszącymi na działkach 127/5 i 127/6 obręb 1 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Powstańców w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach- zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych II” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing