BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-09 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-09 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz budowa stanowiska słupowego przy ul. Bobrowej w Krakowie, na działkach nr 327/25, 120, 118/1, 118/2, 118/3, 119/2, 119/4, 119/6, 127 obr. 3 Podgórze”