BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-21 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2717.2019.BLE

„Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 398/9, 398/7, 398/35, obr. 5 Śródmieście przy Alei Pokoju w Krakowie, w tym: budowa instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej, wod.-kan., tryskaczowej, elektrycznej i teletechnicznej”

Metka i dziennik zmian2020-09-21 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ds. AU-01-2.6740.1.2717.2019.BLE

„Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 398/9, 398/7, 398/35, obr. 5 Śródmieście przy Alei Pokoju w Krakowie, w tym: budowa instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej, wod.-kan., tryskaczowej, elektrycznej i teletechnicznej”

Metka i dziennik zmian2020-09-18 decyzja odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę ds AU-01-2.6740.1.2665.2019.EDS

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji opadowej na dz. nr 820/2, 192 i na części dz. nr 198/3 obr. 22 Śródmieście przy ul. Łepkowskiego w Krakowie”,

 

Metka i dziennik zmian2020-09-18 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu KRA0652_A przy ul. Spółdzielców 3 w Krakowie, na działce nr 236/4 obr. 50 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-09-18 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej