1. Raporty o Stanie Miasta

    2. Raporty i opracowania zdrowotne

    3. Raporty z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków

    4. Raporty, sprawozdania o Oświacie
     1. System Informacji Oświatowej
     2. Inne (raporty, sprawozdania)

    5. Opracowania z zakresu turystyki

    6. Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf]
     Raport z badań przeprowadzonych w 2007 r.

    7. Biuletyny, opracowania statystyczne
     1. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego
     2. Biuletyny Statystyczne Miasta Krakowa/ Statistical Bulletin of the City of Krakow
     3. Kraków w liczbach/ Krakow in Numbers
     4. Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy
      Serwis prezentujący dane demograficzne i statystyczne dotyczące Krakowa i jego mieszkańców.

    8. Krakowski Rynek Nieruchomości/ Krakow Real Estate Market

    9. Badania i opracowania z zakresu kultury
     1. Raport dot. Bibliotek

 

 

 

Zobacz też:

 1. Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa i inne sprawozdania