Kraków w liczbach

 

"Kraków w liczbach" to zbiór najważniejszych danych o Krakowie. Publikacja ta jest skróconą wersją wydawanego corocznie przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK Raportu o Stanie Miasta, dostępnego w formie książkowej oraz elektronicznej, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

      

Kraków w liczbach 2018

(wyd. 2019)

pdf 16 MB

Krakow in numbers 2018

(published in 2019)

pdf 16 MB

Kraków w liczbach 2017

(wyd. 2018)

pdf 1,38 MB

Krakow in numbers 2017

(published in 2018)

pdf 1.39 MB

 

Kraków w liczbach 2016

(wyd. 2017)

pdf 1,25 MB

Krakow in numbers 2016

(published in 2017)

pdf 1.1 MB

 
 

Kraków w liczbach 2015

pdf 2,5 MB

 Krakow in numbers 2015
pdf 2.5 MB

Krakow w liczbach 2014

pdf 1,6 MB

Krakow in numbers 2014

pdf 1.6 MB

Kraków w liczbach 2013

pdf 1,45 MB

Krakow in numbers 2013

pdf 1.45 MB


 

Krakow w liczbach 2012

pdf 1 MB

Krakow in numbers 2012
pdf 1 MB

Kraków w liczbach 2011

pdf 0,75 MB

Krakow in numbers 2011

pdf 0.7 MB

Kraków w liczbach 2010

pdf 1,04 MB

Krakow in numbers 2010

pdf 1.04 MB

Krakow w liczbach 2009 Krakow in numbers 2009

Kraków w liczbach 2009

pdf 0,5 MB

Krakow in numbers 2009

pdf 0.5 MB

Krakow w Liczbach 2008 Krakow in Numbers 2008

Kraków w liczbach 2008

pdf 0,7 MB

Krakow in numbers 2008

pdf 1.5 MB

Krakow w Liczbach 2007

Krakow in Numbers 2007

Kraków w liczbach 2007

pdf 1 MB

Krakow in numbers 2007

pdf 1 MB

Krakow w Liczbach 2006 Krakow in Numbers 2006

Kraków w liczbach 2006

pdf 500 KB

Krakow in numbers 2006

pdf 500 KB

Krakow w liczbach 2005 Krakow in Numbers 2005

Kraków w liczbach 2005

pdf 800 KB

Krakow in numbers 2005

pdf 730 KB