Sporządzana UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA Logo
 

Miniatura_Hotel krakowia

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady sytuowania:

- szyldów i reklam,

- ogrodzeń,

- obiektów małej architektury.
 

Zasady te zostały określone w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 1984 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


 

TEKST UCHWAŁY:

 

UCHWAŁA „NA SKRÓTY”:

Szyldy
Reklamy
Ogrodzenia
Obiekty małej architektury
 
 
 
 
 
 
 
 
VADEMECUM

„Kraków w nowej odsłonie”
Broszura do pobrania:
dokument pdf-rysunekUchwała krajobrazowa - nośniki reklamowe

 
 
 

ZGŁOŚ SWOJĄ REKLAMĘ

Podstawa prawna: Art. 29 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)WYPEŁNIJ WNIOSEK I ZŁÓŻ DO UMK:Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych:
Wydział Architektury i Urbanistyki - zgłoszenieProcedura AU-10 ->
Pozwolenie na budowę lub zmiana pozwolenia na budowę:
Wydział Architektury i Urbanistyki - wniosek o pozwolenie lub zmianęProcedura AU-04 ->

MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ REKLAMĘ:

- po przyjęciu zgłoszenia,

albo

- po uzyskaniu ostatecznej decyzji. 

 


 

Powrót do strony Strategie, Polityki, ProgramyPowrót do strony STRATEGIE, POLITYKI, PROGRAMY