Dokument archiwalny

Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany Studium przekazane pod obrady Rady Miasta Krakowa

Dział zawiera odnośniki do stron planów miejscowych przygotowanych do uchwalenia.  1. ...


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne