Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Wymiana ślusarki okiennej w sali konferencyjnej oraz ocieplenie elewacji V piętra w budynku Urzedu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (nr post. OR-12.3410-154/08)

Data publikacji: 03/10/2008

Zamawiający, Gmina Miejska Kraków, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta
Wykonawcy: Firma Usługowa LIDER PLUS s.c.
Osoba do kontaktów: Mariusz Szarawara, Anna Szarawara
Adres: os. Kazimierzowskie 7/273, 31-839 Kraków, Polska
Telefon: 012/ 385-71-30
Faks: 012/ 385-71-30
Email: biuro@grupainterplast.eu
URL: www.liderokna.pl

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 223667,55 brutto, 183334,06 netto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki Zamawiającego złożona przez niego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
ANNA SZELIGA - KIEROWNIK ODDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Osoba publikująca:
ANNA KONDRACKA
Data wytworzenia:
2008-10-03
Data publikacji:
2008-10-03
Data aktualizacji:
2008-10-03