Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 16 czerwca 2017 r.

Metka i dziennik zmian

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że w dniach 29 maja – 9 czerwca br. punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w lokalizacji przy ul. Lubelskiej 27 będzie nieczynny z powodów organizacyjnych.

Metka i dziennik zmian

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 w Krakowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 5 czerwca br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Od wtorku, 23 maja 2017 r. krakowianie będą mogli korzystać z usług nowego punktu informacyjno -doradczego mieszczącego się w istniejącym Punkcie Obsługi Mieszkańca, gdzie będą mogli dowiedzieć się, jak zmienić system ogrzewania na proekologiczny. W budynku Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej 28a będą działały dwa stanowiska do bezpośredniej obsługi.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2017-05-23 LXXIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana LXXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 31 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 16 czerwca 2017 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Już 30 maja br. zapraszamy na Rynek Główny w Krakowie na Inauguracje XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością"-Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Metka i dziennik zmian
2017-05-16 LXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana LXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, z okazji Święta Miasta oraz dla wręczenia Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Uroczysta sesja odbędzie się 5 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 1147/2017 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2017 roku zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” poprzez unieważnienie konkursu.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XV edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Oferty można składać w terminie od 09.05.2017 r. do 19.06.2017 r.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 4 maja do 2 czerwca 2017 r.
(-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza trzecią edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

Metka i dziennik zmian

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).