Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Forum Współpracy Międzysektorowej - Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do współdecydowania o Mieście - Centrum Obywatelskie, Stadion Miejski przy ul Reymonta 20, 4 października 2016 r. (wtorek), godziny 17:00 – 20:00

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 września do 25 października 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W dniu 5 października 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Metka i dziennik zmian

Miasto Kraków zostało partnerem szczególnej kampanii społecznej, która ruszyła we wrześniu i potrwa przez kilka miesięcy.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 października 2016 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-09-23 Nagroda Conrada

Ogłoszenie książek nominowanych do Nagrody Conrada

Metka i dziennik zmian

TERMIN UWAG dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE" (-> Odnośnik do strony planu) upływa z dniem 5 października br. Sposoby składania uwag w treści ogłoszenia o wyłożeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Metka i dziennik zmian

15 września 2016 r., rozpoczął się cykl debat o wizji rozwoju miasta „Kraków dla pokoleń”. Podczas pięciu moderowanych spotkań mieszkańcy mogą zabierać głos w ważnych dla przyszłości Krakowa sprawach.

Metka i dziennik zmian

Informujemy, że w dniach 24 września i 1 października 2016 r. w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice i Galerii Bonarka, z uwagi na zaplanowane prace serwisowe, będą miały miejsce utrudnienia związane z załatwianiem spraw z zakresu ewidencji ludności.  

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-09-13 Ogłoszenie - zatrudnienie lekarza dyżurnego

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, zatrudni pilnie w ramach umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) lekarza dyżurnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Kadr i Administracji p. Joanną Rogóż pod nr telefonu 12 411-41-21 w. 112 w godz. 900-1400.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 12 września 2016 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeźnicza 2, zostaje przeniesiony do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Aleja Pod Kopcem 10A, godziny działania punktu pozostają bez zmian.

Metka i dziennik zmian

Wydział Ksztaltowania Środowiska wydłuża termin wstępnego naboru wniosków na lata 2017-2020 na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest do dnia 31 października 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59