Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

 

 1.  Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 2.  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 3.  Fundacja Fundusz Partnerstwa
 4.  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5.  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich
 6.  Fundacja Aeris Futuro
 7.  Fundacja Sendzimira
 8.  Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 9.  Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
 10.  Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
 11.  Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 12.  Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
 13.  Stowarzyszenie Zielone Kliny
 14.  Fundacja Otwarty Plan
 15.  Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”

 

Przewodniczący Komisji:

Mariusz Waszkiewicz

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

e-mail: mariusz.tnrop@wp.pl

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

 

Sekretarz Komisji:

Małgorzata Małochleb

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

e-mail: m.g.malochleb@gmail.com

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 


 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI:

ROK 2017

1. 18 stycznia 2017 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 Protokół z posiedzenia Komisji 

 

2. 15 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

  

3. 3 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji 

 

4. 15 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji 

 

5. 17 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

6. 21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 7. 20 września 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

8. 18 października 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

9. 15 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

 

Stronę archiwalną KDO Ds. Środowiska - lata 2014 - 2016

 

 Stronę NGO Organizacje Pozarządowe