UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń


Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z  elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.


Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 


Ankieta na temat reklam w Krakowie (wrzesień/październik 2015 r.)

Podsumowanie ankietydokument pdf-tekstDokumenty powiązane:

  1. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":

    Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia


  2. Uchwała Nr XXVI/432/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa w BIP z uchwałąstrona bip


  3. Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa w BIP z zarządzeniemstrona bip

Strona Planowanie PrzestrzenneStrona Planowanie Przestrzenne