Sporządzany plan ŁOWIŃSKIEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 251,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta

LokalizacjaW dniu 10 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XIII/229/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOWIŃSKIEGO".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linki


strona bipUchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu

strona bipPrzydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Łowińskiego" obejmuje tereny, których rozwój w znacznym stopniu zdeterminowany jest przez działalność huty i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w jej otoczeniu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Łowińskiego" będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi on przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji na terenach zlokalizowanych w tej części miasta.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych