BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych zadania ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - dokończenie modernizacji i remontu budynku cz. 2

 

 

06.10.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

31.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - dokończenie modernizacji i remontu budynku cz. 2.

18.09.2017 Protokół komisji przetargowej

20.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - dokończenie modernizacji i remontu budynku cz. 2.

SIWZ 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 - umowa projekt

Załącznik nr 9:

Wymiana drzwi

Wymiana hydrantów

Architektura

Elektryka instalacje słaboprądowe

ARTzona architektura

Architektura zał reszta

Architektura zał wizualizacje

Elektryka

Instalacje słaboprądowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2016 - ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - dokończenie modernizacji i remontu budynku -  nr sprawy 1/PWR/2016

nr sprawy 1/PWR/2016

 

 

 

 

15.06.2016 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna-dokończenie modernizacji i remontu budynku - zostało zamieszczone w linku poniżej

ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - dokończenie modernizacji i remontu budynku

 

 

 

 

 

28.08.2015 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III zostało zamieszczone w linku poniżej.

 

ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja - etap III

 

Archiwalne ogłoszenia

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-27 11:58:00
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2017-12-27 11:57:42
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2017-10-06 15:34:18
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2017-09-20 14:04:58
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2017-08-31 16:13:25
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2017-08-31 11:43:39
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2016-10-14 15:59:58
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2016-05-19 14:45:13
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2016-05-19 11:36:46
ANNA WOJTASIK
 Edycja
2015-08-28 10:18:11
ANNA WOJTASIK
 Edycja