Dokument archiwalny

 

 

Harmonogram

posiedzeń Komisji Rady Miasta Krakowa

na rok 2014

 

________________________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
 20 stycznia; 10 lutego, 3 marca, 17 marca, 31 marca;
14 kwietnia, 28 kwietnia; 12 maja; 2 czerwca, 16 czerwca; 30 czerwca
9 lipca (środa - w przerwie sesji); 27 sierpnia (środa - w przerwie sesji);
1 września, 15 września, 29 września;
13 października, 27 października; 5 listopada (w przerwie sesji) 2014 r.

________________________________________

Komisja Rewizyjna

sala 303 UMK
22 stycznia; 26 lutego; 19 marca; 16 kwietnia;
14 maja; 18 czerwca; 2 lipca; 27 sierpnia (godz. 9.00);
17 września; 15 października; 12 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala Lea UMK
14 stycznia, 28 stycznia; 18 lutego; 11 marca, 25 marca;
8 kwietnia, 22 kwietnia; 6 maja, 20 maja;
10 czerwca (sala Portretowa), 24 czerwca (sala Portretowa);
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września, 23 września;
7 października, 21 października; 4 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK
13 stycznia, 27 stycznia; 17 lutego; 10 marca, 24 marca;
7 kwietnia; 5 maja, 19 maja; 9 czerwca, 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 8 września, 22 września;
6 października, 20 października; 3 listopada 2014 r.

________________________________________

 Komisja Mienia i Przedsiębiorczości

wtorki - godz. 17.00 - sala 303 UMK
14 stycznia, 28 stycznia; 18 lutego, 11 marca, 25 marca;
8 kwietnia, 22 kwietnia; 6 maja, 20 maja; 10 czerwca, 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września, 23 września;
7 października, 21 października; 4 listopada, 18 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
13 stycznia, 27 stycznia; 17 lutego; 10 marca, 24 marca;
7 kwietnia; 5 maja, 9 czerwca, 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 8 września, 22 września;
6 października, 20 października; 3 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Edukacji

wtorki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
14 stycznia, 28 stycznia; 18 lutego; 11 marca, 25 marca;
8 kwietnia, 22 kwietnia; 6 maja, 20 maja; 10 czerwca, 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września, 23 września;
7 października, 21 października; 4 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa

czwartki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
16 stycznia, 30 stycznia; 27 lutego;
17 marca (godz. 15:00 Sala Obrad Rady Miasta Krakowa),
27 marca, 10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 28 maja - środa, godz. 14:00 siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11A;
11 czerwca - środa, godz. 9:30 przed sesją, sala Dietla, 25 czerwca - środa, godz. 9:30 przed sesją,;
10 lipca; 28 sierpnia; 17 września (środa - godz. 12:00) - sala 303,
24 września godz. 9:30 przed sesją, sala Kupiecka;  
ze względów organizacyjnych posiedzenie -  które miało się odbyć 9 października o godz. 13:00  - zostało odwołane;
23 października godz. 13:00 w Centrum Psychoonkologii przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie6 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków

czwartki - godz. 14.30 - sala Portretowa UMK
16 stycznia, 30 stycznia; 20 lutego; 13 marca,
10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 12 czerwca, 26 czerwca;
10 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września;
9 października, 23 października; 6 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Praworządności

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Dietla UMK
 20 stycznia; 10 lutego, 24 lutego; 17 marca, 31 marca;
14 kwietnia, 28 kwietnia; 12 maja, 26 maja; 16 czerwca, 30 czerwca;
14 lipca; 18 sierpnia; 1 września, 15 września;
13 października, 27 października; 10 listopada; 2014 r.

________________________________________

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Lea UMK
13 stycznia, 27 stycznia; 17 lutego; 10 marca, 24 marca;
7 kwietnia; 5 maja, 19 maja; 9 czerwca, 23 czerwca;
7 lipca; 25 sierpnia; 8 września, 22 września;
6 października, 20 października; 3 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej

poniedziałki - godz. 15.30 - sala Dietla UMK
20 stycznia; 19 lutego (środa, przed sesją - godz.: 9:00);
17 marca; 14 kwietnia; 12 maja; 25 czerwca godz. 9:00 - przed sesją;
9 lipca (środa, przed sesją - godz.: 9:00);
27 sierpnia (środa, przed sesja - godz.: 9:00); 15 września;
13 października; 5 listopada (środa, przed sesją - godz.: 9:00)  2014 r.

________________________________________

Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej

wtorki - godz. 15.15 - sala Dietla UMK
7 stycznia; 21 stycznia, 25 lutego; 4 marca, 18 marca;
1 kwietnia, 29 kwietnia; 13 maja, 27 maja; 3 czerwca, 17 czerwca;
1 lipca; 26 sierpnia; 16 września, 14 października; 4 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Rozwoju i Innowacji

czwartki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK
9 stycznia, 23 stycznia; 27 lutego; 6 marca, 20 marca;
3 kwietnia, 17 kwietnia; 15 maja (sala 303), 29 maja;
5 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 4 września (nie odbędzie się), 18 września;
2 października, 30 października; 13 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego

 sala Lea UMK
14 stycznia, 28 stycznia; 18 lutego; 11 marca, 25 marca;
8 kwietnia, 22 kwietnia; 6 maja, 20 maja; 10 czerwca, 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia, 9 września, 23 września;
7 października, 21 października; 4 listopada, 18 listopada 2014 r.

________________________________________

Komisja Mieszkalnictwa

poniedziałki - godz. 15.30 - sala Portretowa UMK
20 stycznia; 10 lutego, 24 lutego; 17 marca, 31 marca;
14 kwietnia, 28 kwietnia; 12 maja, 26 maja; 16 czerwca, 30 czerwca;
14 lipca; 18 sierpnia; 1 września, 15 września;
13 października, 27 października; 12 listopada 2014 r - godz. 9:00.

________________________________________

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

 czwartki - godz. 15.30 - sala Dietla UMK
16 stycznia, 30 stycznia; 20 lutego; 13 marca, 27 marca;
10 kwietnia, 24 kwietnia; 8 maja, 22 maja; 12 czerwca, 26 czerwca;
10 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września;
9 października, 23 października; 6 listopada, 20 listopada 2014 r.

________________________________________

 

Komisjads Kontroli Przygotowań Miasta Krakowa do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022

czwartki - godz. 17:30 - sala 303 UMK
8 maja, 22 maja; 12 czerwca, 26 czerwca;
10 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września;
9 października, 23 października; 6 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji zostało odwołane.

________________________________________