Wykaz rejestrów wydziału: GK

L.p.
1
Symbol rejestru
7001
Nazwa
Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej - Rejestr działalności regulowanej - kontrole podmiotów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

VIOLETTA ZYGUŁA

os. Zgody 2

31-949 Kraków

pokój nr. 223

telefon: 12 616 89 67

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
7001
Nazwa
Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

VIOLETTA ZYGUŁA

os. Zgody 2

31-949 Kraków

pokój nr. 223

telefon: 12 616 89 67

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę