Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z budową sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz nN-0,4kV na działce nr 177 obr. 47, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-06-14
Data aktualizacji:
2018-06-14