kanał rss
Metka i dziennik zmian

Do 10 marca 2020 r. mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym lub nieformalnym grupom, działającym na rzecz dialogu międzykulturowego.