kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków willi miejskiej przy ul. Kochanowskiego 15 / ul. Grabowskiego 12 w Krakowie.